آشنایی با متروی تهران

مترو تهران به مجموعه قطار شهری تهران و همچنین «شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه» گفته می‌شود.     اطلاعات مکان تهران نوعی ترابری مترو تعداد خطوط ۷ خط فعال تعداد ایستگاه‌ها ۱۲۵ مسافران روزانه ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ۱۴٬۴۱۹٬۹۶۲ (هفته اول مهر ۱۳۹۷) مسافران سالانه ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (۱۳۹۵) وبگاه http://metro.tehran.ir اداره آغاز بهره‌برداری ۱۶ اسفند ۱۳۷۷ تعداد قطارها […]

مترو تهران به مجموعه قطار شهری تهران و همچنین «شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه» گفته می‌شود.

 
 
اطلاعات
مکان تهران
نوعی ترابری مترو
تعداد خطوط ۷ خط فعال
تعداد ایستگاه‌ها ۱۲۵
مسافران روزانه ۲٬۵۰۰٬۰۰۰
۱۴٬۴۱۹٬۹۶۲ (هفته اول مهر ۱۳۹۷)
مسافران سالانه ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (۱۳۹۵)
وبگاه http://metro.tehran.ir
اداره
آغاز بهره‌برداری ۱۶ اسفند ۱۳۷۷
تعداد قطارها ۱۵۷ (قطار)
۱٬۲۳۰ (واگن)
فنی
طول سیستم ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل) (طول کل شبکه)۱۴۸٫۱ کیلومتر (۹۲٫۰ مایل) (درون‌شهری)

۷۱٫۹ کیلومتر (۴۴٫۷ مایل) (برون‌شهری)

اندازه ریل ۴ ft 8 1۲ in (۱٬۴۳۵ mm) ریل استاندارد
میانگین سرعت خطوط یک، دو، سه، چهار، شش و هفت ۳۵ کیلومتر
خط پنج ۶۲ کیلومتر
حداکثر سرعت خط یک، دو، سه، چهار، شش و هفت ۸۰ کیلومتر
خط پنج ۱۴۰ کیلومتر