معاون عمرانی فرمانداری بروجرد گفت: آشفتگی در امدادرسانی یکی از مهم‌ترین مشکلات در هنگام بارش است.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد گفت: آشفتگی در امدادرسانی یکی از مهم‌ترین مشکلات در هنگام بارش است.