آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود
آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود

شهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود. منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون غبار آلود و دمای آن 8 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق پیش بینی […]

weatherشهریاریها : مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده آسمان کرج با بارش پراکنده همراه خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون غبار آلود و دمای آن 8 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی به تدریج افزایش ابر در اواخر وقت بارش پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما 11 و کمینه دما 3 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون نیمه ابری و دمای آن 7 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق است.

رحمانیان تصریح کرد: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی به تدریج افزایش ابر در اواخر وقت بارش پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما 9 و کمینه دما صفر خواهد بود.