آسمان تهران ابری همراه با بارش پراکنده است
آسمان تهران ابری همراه با بارش پراکنده است

شهریاریها : هوای این روزها وافعا بهاری است و البته گویا قراراست با بارش باران بهاری تر هم بشود. عبدالرضا امیدوار شهری می گوید: به سبب وجود شرایط مناسب در لایه های میانی جو در روز شنبه بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف در نیمه غربی کشور و از بعد از ظهر این […]

weatherشهریاریها : هوای این روزها وافعا بهاری است و البته گویا قراراست با بارش باران بهاری تر هم بشود.

عبدالرضا امیدوار شهری می گوید: به سبب وجود شرایط مناسب در لایه های میانی جو در روز شنبه بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف در نیمه غربی کشور و از بعد از ظهر این روز بارش پراکنده در شمال شرق کشور انتظار می رود.

او در مورد هوای تهران هم می گوید آسمان تهران نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده است که در اواخر وقت صاف می شود ببیشینه و کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب برابر 19 و 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهند بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اضافه می کند از اواخر امروز از سمت نوار غربی کشور از میزان ابرناکی کاسته می شود و در سایر نقاط کشور نیز از اوایل روز یکشنبه بارندگی ها خاتمه می بابد به جز شمال شرق که بارش در این ناحیه تا اواسط روز یکشنبه به صورت پراکنده ادامه می یابد