نوارهای حفاری خیابان سلیم غربی شهرقدس به منظور ساماندهی معبر مذکور و بهبود فرآیند تردد وسایل نقلیه توسط حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری قدس لکه گیری و آسفالت شد.
آسفالت و لکه گیری نوار حفاری خیابان سلیم غربی شهرقدس

به گزارش شهریاریها به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، نوارهای حفاری به جا مانده از فعالیت‌های عمرانی ادارات خدمات رسان یکی از موضوعاتی است که در معابر اصلی و فرعی شهرقدس مسبب مشکلاتی برای شهروندان است.

شهرداری قدس به منظور جلب رضایت نسبی شهروندان و ساماندهی معابر شهری در سال ۹۹ نیز اقدام به تسطیح، آسفالت و لکه گیری نوارهای حفاری در سطح شهرقدس کرده است.

 در همین راستا نوارهای حفاری موجود در خیابان سلیم غربی شهرقدس توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری قدس لکه گیری و آسفالت شد.