آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی تغییر کرد
آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی تغییر کرد

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از تغییر حدود مجاز آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی خبر داد. به گزارش شهریاریها از فارس، حسین مقدم درباره تغییرات در حدود مجاز آزمون سطح انتشار آلایندگی خودروها اظهار داشت: از چند ماه گذشته حدود مجاز اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست که تعیین آن از وظایف قانونی […]

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران از تغییر حدود مجاز آزمون آلایندگی در مراکز معاینه فنی خبر داد.

به گزارش شهریاریها از فارس، حسین مقدم درباره تغییرات در حدود مجاز آزمون سطح انتشار آلایندگی خودروها اظهار داشت: از چند ماه گذشته حدود مجاز اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست که تعیین آن از وظایف قانونی آن سازمان است در یک آیتم تغییراتی داشته که به صورت سیستماتیک از ابتدای آبان این تغییرات در سامانه ملی معاینه فنی سیمفا اعمال و اصلاح شده است و همه خودروها براساس حدود مجاز جدید مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرند.

وی در خصوص آمار مراجعات به مراکز در هفت ماه گذشته گفت: از ابتدای سال تا پایان مهر ۹۵۲ هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته آمار مراجعات تغییری نداشته است.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: حدود ۳۹ درصد از خودروها به علت نقص فنی، جهت اخذ معاینه فنی بیش از یک‌بار به مراکز مراجعه کرده‌اند.

مقدم در ادامه در خصوص درصد علل مردودی خودروها گفت: ۳۲ درصد از خودروها در آزمون آلایندگی، ۸ درصد در آزمون هم راستایی چرخ ها، ۵ درصد در آزمون کمک فنر، ۱۲ درصد در آزمون تست ترمز و ۱۴ درصد در نواقص عیوب ظاهری مردود شده‌اند.

سرپرست معاینه فنی در خصوص وضعیت مراجعات و طول صف در مراکز افزود: علیرغم آنکه در آبان سال گذشته با شروع مرحله دوم طرح کاهش و کنترل مکانیزه معاینه فنی خودروها توسط دوربین در تمام سطح شهر و ایام و ساعات شبانه روز،در حدود ۲۲۰ هزار خودرو به مراکز مراجعه کرده اند و باید در حال حاضر با ازدحام در مراکز روبرو باشیم ولی خوشبختانه با فراخوان انجام شده در مه در خصوص مراجعه این خودروها قبل از آبان و افزایش ساعات کاری مراکز و مدیریت صف در حال حاضر هیچگونه صفی در مراکز وجود نداشته و شهروندان می توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به معاینه فنی خودرو خود اقدام کنند.

مقدم بیان داشت: حدود دو سال از سامانه نوبت دهی آنلاینراه می‌گذرد و خوشبختانه در حال حاضر از همه ظرفیت‌های تعریف شده در این سامانه شهروندان استفاده می‌کنند و حتی زمان‌های تعیین شده ۳ تا ۴ روز پس از هر تاریخ تکمیل است.

وی گفت:به نظر می رسد خدمات این سامانه در مدیریت طول صف و حداقل رساندن معطلی، به شهروندان کاملا معرفی شده و دارای کارکرد لازم بوده و تعداد تماس‌های مردمی در هنگام قطعی این سامانه که گاها برای بروز رسانی توسط سازمان فناوری شهرداری تهران اتفاق می‌افتد موید این مسئله است.