آزاد و فرنگی‌کاران قهرمان اوزان دوم معرفی شدند
آزاد و فرنگی‌کاران قهرمان اوزان دوم معرفی شدند

شهریاریها : دومین و آخرین روز از رقابتهای بین المللی جام تختی با معرفی قهرمانان اوزان دوم کشتی آزاد و فرنگی به پایان رسید. سی و ششمین دوره از رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی عصر امروز با جدال مدعیان اوزان دوم و معرفی نفرات برتر به پایان رسید. بر این اساس […]

کشتیشهریاریها : دومین و آخرین روز از رقابتهای بین المللی جام تختی با معرفی قهرمانان اوزان دوم کشتی آزاد و فرنگی به پایان رسید.

سی و ششمین دوره از رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی عصر امروز با جدال مدعیان اوزان دوم و معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بر این اساس نتایج دیدارهای فینال به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:
وزن ۷۱ کیلوگرم : افشین بیابانگرد ۸ (برنده) – فرشاد بلفکه صفر
وزن ٧۵ کیلوگرم: سعید عبدولی ۱۲ (برنده) – جمال اسماعیلی ۴
وزن ۸۵ کیلوگرم: داود عابدین زاده ۲ (برنده) – داود اخباری یک
وزن۸۰ کیلوگرم: رافیک مانوکیان از ارمنستانی ۴ (برنده) – مهدی فلاح ۴

کشتی آزاد:
وزن ۵٧ کیلوگرم: یونس سرمستی ٧ (برنده) رضا اطری یک
وزن ٧۴ کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی ۸ (برنده) – گیاچیخلادزه از اوکراین- صفر
وزن ۸۶ کیلوگرم: احسان لشگری ۵ (برنده) – رضا بیات ۳
وزن ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور ٣ (برنده) – مهران شیخی یک