مدیر کل زندان‌های استان زنجان از آزادی ۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان با همکاری بنیاد مستضعفان خبر داد.

مدیر کل زندان‌های استان زنجان از آزادی ۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان با همکاری بنیاد مستضعفان خبر داد.