در شب ولادت امام رضا(ع) ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد زندان های کهگیلویه و بویراحمد آزاد شدند.

در شب ولادت امام رضا(ع) ۱۴ زندانی جرائم غیرعمد زندان های کهگیلویه و بویراحمد آزاد شدند.