رکنا: گذشت از دریافت دیه سبب آزادی یک محکوم پس از 9 سال در کمالان شد

رکنا: گذشت از دریافت دیه سبب آزادی یک محکوم پس از 9 سال در کمالان شد