رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ گفت: ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته واقع در مرز بین دو شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد آزادسازی شد.

رییس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ گفت: ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته واقع در مرز بین دو شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد آزادسازی شد.