مسئولان آرسنال تصمیم دارند رافینیا را از بارسلونا جذب کنند.

مسئولان آرسنال تصمیم دارند رافینیا را از بارسلونا جذب کنند.