سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت که برای آیت‌الله حسینی خراسانی آرزوی توفیق دارم و امیدوارم حضور ایشان در تقویت نظرات فقهی شورا مؤثر باشد….

سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت که برای آیت‌الله حسینی خراسانی آرزوی توفیق دارم و امیدوارم حضور ایشان در تقویت نظرات فقهی شورا مؤثر باشد.