بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با یائیر لاپید برایش یک دوره نخست‌وزیری با آسایش امنیتی آرزو کرد.

بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با یائیر لاپید برایش یک دوره نخست‌وزیری با آسایش امنیتی آرزو کرد.