رییس دفتر رییس جمهور در اینستاگرام خود نوشت: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم، مطابق با وعده‌های رئیس‌جمهور محترم،‌ بیش از پیش از ظرفیت و شور و نشاط و نیروی جوانان در جایگاهها و موقعیت‌های مهم مدیریتی استفاده شود. نماد این رویکرد امروز مهندس آذری جهرم…

رییس دفتر رییس جمهور در اینستاگرام خود نوشت: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم، مطابق با وعده‌های رئیس‌جمهور محترم،‌ بیش از پیش از ظرفیت و شور و نشاط و نیروی جوانان در جایگاهها و موقعیت‌های مهم مدیریتی استفاده شود. نماد این رویکرد امروز مهندس آذری جهرمی است که مردم به او لقب «وزیر جوان» داده‌ان