استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: این استان به لحاظ روند ساخت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن رتبه ۱۷ کشوری را در اختیار دارد و باید در این زمینه بیشتر همت شود.

استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: این استان به لحاظ روند ساخت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن رتبه ۱۷ کشوری را در اختیار دارد و باید در این زمینه بیشتر همت شود.