حوادث رکنا: فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری قاتل و کشف قتل در این شهرستان خبر داد.

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری قاتل و کشف قتل در این شهرستان خبر داد.