پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، در نهایت بانک مرکزی با هدف کنترل تورم تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. سیاستی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز هر چند معتقد است که افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم الزامی است اما ر…

پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، در نهایت بانک مرکزی با هدف کنترل تورم تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. سیاستی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو با جهان صنعت نیوز هر چند معتقد است که افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم الزامی است اما رویکرد کنونی بانک مرکزی کاملاً اشتباه می داند.