رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ترامپ در شرایط بحران ملی شیوع کرونا در حال تلافی‌جویی از کسانی است که در استیضاحش نقش داشتند.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ترامپ در شرایط بحران ملی شیوع کرونا در حال تلافی‌جویی از کسانی است که در استیضاحش نقش داشتند.