مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به تشریح آخرین وضعیت کمک‌های دولتی به ناوگان تاکسیرانی سراسر کشور پرداخت.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به تشریح آخرین وضعیت کمک‌های دولتی به ناوگان تاکسیرانی سراسر کشور پرداخت.