رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به فرآیند تولید واکسن پاستوکووک، گفت: امیدواریم اواخر شهریور و اوایل مهر واکسن پاستور به تولید انبوه برسد. محمدمهدی گویا گفت: واکسن پاستوکووک با همکاری مشترک ایران و کوبا تولید می‌شود و برای این م…

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به فرآیند تولید واکسن پاستوکووک، گفت: امیدواریم اواخر شهریور و اوایل مهر واکسن پاستور به تولید انبوه برسد. محمدمهدی گویا گفت: واکسن پاستوکووک با همکاری مشترک ایران و کوبا تولید می‌شود و برای این منظور مذاکراتی با کوبا داشتیم و از آنها خواستیم از ابتدای تولید، همکاری مشترک داشته باشیم و حتی مراحل تحقیقات بالینی را به صورت مشترک انجام دادیم‌. وی افزود: این تحقیقات ظرف ۲ ماه گذشته در کشور به پایان رسید و نتایج آن در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفت و این سازمان به انستیتو پاستور ایران تاییدیه داده است و ان‌شاءالله بعد از این تاییدیه تولید انبوه آن انجام خواهد شد. گویا تاکید کرد: همین الان استارت تولید انبوه زده شده است و امیدواریم اواخر شهریور و اوایل مهر واکسن پاستور هم به تولید انبوه برسد. وی گفت: خوشبختانه نتایج تحقیقات بالینی واکسن پاستوکووک بسیار خوب بوده است.