رکنا: مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان به تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل زده کرمان پرداخت.

رکنا: مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان به تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل زده کرمان پرداخت.