اقتصادنیوز: کانال تلگرامی رهبر چچن با انتشار ویدیویی شایعات درباره بیمار بودن او را تکذیب کرد.

اقتصادنیوز: کانال تلگرامی رهبر چچن با انتشار ویدیویی شایعات درباره بیمار بودن او را تکذیب کرد.