طبق اعلام مدیرکل دفتر ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان، زلزله بامداد امروز در حوالی سیرکان هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است….

طبق اعلام مدیرکل دفتر ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان، زلزله بامداد امروز در حوالی سیرکان هیچگونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.