سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ترافیک سنگین در جاده چالوس خبر داد.

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ترافیک سنگین در جاده چالوس خبر داد.