کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در آذربایجان شرقی و غربی، بارش پراکنده و وزش باد شدید رخ خواهد داد. آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود….

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: در آذربایجان شرقی و غربی، بارش پراکنده و وزش باد شدید رخ خواهد داد. آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.