با شیوع ویروس کرونا رقابتی جهانی برای ساخت واکسن این بیماری آغاز شد و بیش از ۱۴۰ شرکت در ۱۰ کشور جهان به دنبال دست یافتن به واکسن کرونا هستند.

با شیوع ویروس کرونا رقابتی جهانی برای ساخت واکسن این بیماری آغاز شد و بیش از ۱۴۰ شرکت در ۱۰ کشور جهان به دنبال دست یافتن به واکسن کرونا هستند.