یک منبع آگاه سیاسی در عراق روز چهارشنبه فاش کرد که مراحل تشکیل دولت آینده این کشور به سرعت در حال انجام است و احتمالا تشکیل نهایی در ماه اسفند اعلام شود….

یک منبع آگاه سیاسی در عراق روز چهارشنبه فاش کرد که مراحل تشکیل دولت آینده این کشور به سرعت در حال انجام است و احتمالا تشکیل نهایی در ماه اسفند اعلام شود.