بر اساس قوانین فیفا همه تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام جهانی‌ تا ۳ روز پیش از آغاز این مسابقات می‌توانند سرمربی خود را عوض کنند.

بر اساس قوانین فیفا همه تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام جهانی‌ تا ۳ روز پیش از آغاز این مسابقات می‌توانند سرمربی خود را عوض کنند.