شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در اطلاعیه ای از تصمیم‌گیری در خصوص فروش سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در اطلاعیه ای از تصمیم‌گیری در خصوص فروش سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد.