قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه یکم مهرماه ۹۹ با نرخ ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. دلار هم در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان به فروش رسید….

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه یکم مهرماه ۹۹ با نرخ ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. دلار هم در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان به فروش رسید.