حریف هفته اول پورتو در فصل جدید لیگ پریمیرا پرتغال تیمی است که طارمی موفق به گلزنی برابر آنها نشده است.

حریف هفته اول پورتو در فصل جدید لیگ پریمیرا پرتغال تیمی است که طارمی موفق به گلزنی برابر آنها نشده است.