درحالیکه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا به زودی در دوحه آغاز می‌شود، دو مقام ارشد غربی گفتند که مذاکرات در قطر به احتمال زیاد بیش از دو یا سه روز طول نخواهد کشید. آنها بدبینی مقام آمریکایی را تکرار کردند.

درحالیکه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا به زودی در دوحه آغاز می‌شود، دو مقام ارشد غربی گفتند که مذاکرات در قطر به احتمال زیاد بیش از دو یا سه روز طول نخواهد کشید. آنها بدبینی مقام آمریکایی را تکرار کردند.