زنده یاد کریم باوی که روز چهارشنبه دارفانی را وداع گفت پس از تحمل یک دوره بیماری شدید جان به جان آفرین تسلیم کرد.

زنده یاد کریم باوی که روز چهارشنبه دارفانی را وداع گفت پس از تحمل یک دوره بیماری شدید جان به جان آفرین تسلیم کرد.