اقتصادنیوز: خراسان در گزارشی جزئیاتی ازطرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را منتشر کرد.

اقتصادنیوز: خراسان در گزارشی جزئیاتی ازطرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را منتشر کرد.