در پی انتشار خبری مبنی بر شلیک اشتباهی یک مامور پلیس به یک خانواده در اهواز که منجر به مرگ یک خانم شد ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: موضوع با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دست بررسی است….

در پی انتشار خبری مبنی بر شلیک اشتباهی یک مامور پلیس به یک خانواده در اهواز که منجر به مرگ یک خانم شد ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان گفت: موضوع با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دست بررسی است.