بیت کوین در 24 ساعت گذشته رشد 1.2 درصدی و در 7 روز گذشته رشدی 3.9 درصدی را به ثبت رسانده است.

بیت کوین در 24 ساعت گذشته رشد 1.2 درصدی و در 7 روز گذشته رشدی 3.9 درصدی را به ثبت رسانده است.