مانا اخیرا رکورد قیمتی 4.1399 را برای خود به ثبت رسانده است. اکسی فینیتی نیز که یک بازی بلاک چینی برای کسب درآمد است، پس از زمان تغییر نام فیس‌بوک قیمت آن به 156 دلار رسید ….

مانا اخیرا رکورد قیمتی 4.1399 را برای خود به ثبت رسانده است. اکسی فینیتی نیز که یک بازی بلاک چینی برای کسب درآمد است، پس از زمان تغییر نام فیس‌بوک قیمت آن به 156 دلار رسید .