مدیرکل راه‌آهن غرب کشور گفت: قطار مسیر همدان – مشهد شامگاه شنبه در چند کیلومتری شهر پرند از ریل خارج شد.

مدیرکل راه‌آهن غرب کشور گفت: قطار مسیر همدان - مشهد شامگاه شنبه در چند کیلومتری شهر پرند از ریل خارج شد.