تصمیمات ستاد ملی پیگیری‌های ویژه ماه محرم آخرین تصمیمات خود را اعلام کرد. وزیر بهداشت در این خصوص گفت: شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید در عزاداری‌ها رعایت شود….

تصمیمات ستاد ملی پیگیری‌های ویژه ماه محرم آخرین تصمیمات خود را اعلام کرد. وزیر بهداشت در این خصوص گفت: شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید در عزاداری‌ها رعایت شود.