قیمت سکه امامی عصر روز گذشته روی 11 میلیون و 850 هزار تومان قرار داشت، قیمت سکه در شروع معاملات امروز روی 11 میلیون و 890 هزار تومان قرار داشت. قیمت سکه در آخرین ساعات معاملات امروز 11 میلیون و 930 هزار تومان بود….

قیمت سکه امامی عصر روز گذشته روی 11 میلیون و 850 هزار تومان قرار داشت، قیمت سکه در شروع معاملات امروز روی 11 میلیون و 890 هزار تومان قرار داشت. قیمت سکه در آخرین ساعات معاملات امروز 11 میلیون و 930 هزار تومان بود.