قیمت طلای جهانی در روز جمعه کار خود را زیر مرز 1800 دلار و روی رقم 1787 دلار به پایان رساند

قیمت طلای جهانی در روز جمعه کار خود را زیر مرز 1800 دلار و روی رقم 1787 دلار به پایان رساند