اقتصادنیوز: در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 133 درصد رشد کرد.

اقتصادنیوز: در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 133 درصد رشد کرد.