اقتصادنیوز: در معاملات امروز بورس برکت (شرکت دارویی برکت) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 290 میلیارد تومان بود….

اقتصادنیوز: در معاملات امروز بورس برکت (شرکت دارویی برکت) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 290 میلیارد تومان بود.