در حالی که نگرانی‌ها در مورد گونه جدید ویروس کرونا به عنوان یک عامل مثبت برای قیمت طلا تلقی می‌شود، رئیس فدرال رزرو اظهاراتی را مطرح کرد که احتمالا واکنش منفی قیمت طلا را به دنبال دارد. …

در حالی که نگرانی‌ها در مورد گونه جدید ویروس کرونا به عنوان یک عامل مثبت برای قیمت طلا تلقی می‌شود، رئیس فدرال رزرو اظهاراتی را مطرح کرد که احتمالا واکنش منفی قیمت طلا را به دنبال دارد.