معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان شمالی از آخرین اقدامات استان برای مهار کردن ویروس در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان شمالی از آخرین اقدامات استان برای مهار کردن ویروس در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.