آخرین آمار یارانه بگیران تهرانی/ پاسخ به اعتراضات یکماهه
آخرین آمار یارانه بگیران تهرانی/ پاسخ به اعتراضات یکماهه

شهریاریها به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه استانداری تهران : دبیر کمیسیون ماده 10قانون هدفمند کردن یارانه ها از عدم تفکیک آمار دقیق یارانه بگیرها در پایتخت خبر داد و افزود: آمارافرادی که در استان تهران و البرز یارانه دریافت می کنند هنوز از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها تفکیک نشده است و بر […]

یارانهشهریاریها به نقل از معاونت برنامه ریزی و توسعه استانداری تهران : دبیر کمیسیون ماده 10قانون هدفمند کردن یارانه ها از عدم تفکیک آمار دقیق یارانه بگیرها در پایتخت خبر داد و افزود:

آمارافرادی که در استان تهران و البرز یارانه دریافت می کنند هنوز از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها تفکیک نشده است و بر همین اساس ماهانه بیش از 5/12میلیون نفر در این دو استان یارانه دریافت می کنند.

سید محسن هاشم نیا در گفتگو با روابط عمومی معاونت برنامه ریزی استانداری تهران گفت: پس از تفکیک منطقه کرج از پایتخت و استان شدن این بخش با محوریت البرز،همچنان برخی از آمارهای این دو استان با هم ادغام شده اند که آمار دقیق افراد مشمول دریافت یارانه در این دو استان یکی از این موارد است.

وی به تعداد آمار مشمولین دریافت یارانه در این دو استان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات کمیسیون ماده 10قانون هدمندی یارانه ها، در سال جاری 12میلیون و 689هزار و 20نفردر قالب 3میلیون و 987هزار و 838خانوار در دو استان البرز و تهران برای دریافت یارانه ثبت نام کرده و وجوه نقدی برای آنها به صورت ماهانه  واریز می شود.

اطلاعات ناصحیح عامل قطع یارانه 

هاشم نیا از استرداد وجوه پرداختی افرادی که اطلاعات ناصحیح وارد کرده اند، خبر داد و گفت: تمام کمک ها و حمایت های قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات است و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات،سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه های ذیربط مکلفند علاوه بر قطع کمک ها و حمایت ها، نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نمایند.

دبیر کمیسیون ماده 10قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص ماهیت تشکیل این کمیسیون، تصریح کرد:به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی قانون هدفمند کردن یارانه ها،کمیسیون ماده 10قانون هدفمند کردن یارانه ها که به اختصار کمیسیون نامیده می شود در مرکز استان ها تشکیل شده است.

هاشم نیا زمان رسیدگی به اعتراضات را یک ماه اعلام کرد و اظهار داشت: کمیسیونها و شعب آنها موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود و سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند.

وی به یکی از تبصره های مرتبط با زمان رسیدگی به اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده است، اشاره کرد و گفت:هرگاه به تشخیص کمیسیون، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد، مهلت مذکور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارایه شده می‌تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاههای اجرایی یا واحدهای ذی‌ربط تقاضا نماید.

گفتنی است، دبیرخانه کمیسیون ماده10استانداری تهران به ریاست آقای ترکی در ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری تهران مستقر است.