وزیر بهداشت ترکیه آمار قربانیان زلزله شدید روز دوشنبه در این کشور را تا حدود ساعت ۲۳ سه شنبه اعلام کرد.

وزیر بهداشت ترکیه آمار قربانیان زلزله شدید روز دوشنبه در این کشور را تا حدود ساعت ۲۳ سه شنبه اعلام کرد.