در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۲۷ میلیون و ۲۱۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۴ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، هنوز برخی شان بستری هستند و حال …

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۲۷ میلیون و ۲۱۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از ۴ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۷۱ تن از ایشان وخیم است.