در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۴۹ میلیون و ۵۱۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و ح…

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۴۹ میلیون و ۵۱۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۷۵۵ تن از ایشان وخیم است.